Blog


ℹ️ Dokładnie wczoraj 8 grudnia, odbyła się III edycja Kongres Dobrych Praktyk.

Dobrymi praktykami w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz wyzwań klimatycznych podzielili się eksperci ze świata biznesu, startupów oraz organizacji pozarządowych.

🏭 Przedsiębiorstwa wywierają ogromne znaczenia na zmiany klimatyczne, niezmiernie ważne jest podejmowanie działań zmierzających do ich zahamowania.

♻️ Zmniejszenie zużycia prądu, segregacja odpadów, czy ponowne ich wykorzystanie, rezygnacja z butelkowanej wody to małe kroki, jednak znacząco wpływają na poprawę stanu środowiska naturalnego.

Czy w Twoim miejscu pracy dbasz o wdrożenie Dobrych Praktyk?

Odwiedź stronę https://kongresdobrychpraktyk.pl/ – zachęcamy!

#zrownowazonyrozwoj #klimat #dobrepraktyki #swiadomoscekologiczna #czystapolska


🍀 Już po raz dziesiąty, 5 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Gleby.
 
🍀 Gleba to niezbędny element środowiska przyrodniczego i kluczowy czynnik warunkujący przetrwanie i dobrobyt ludzkości. Stanowi podstawę dla osiągnięcia neutralności klimatu. Zapewnia zdrową żywność, ochronę zdrowia ludzkiego, zatrzymuje pustynnienie i degradację ziemi.
 
Komisja Europejska mając powyższe na względzie niespełna miesiąc temu, bo 17 listopada 2021r. opublikowała Strategię glebową UE do 2030 r. – Czerpanie korzyści ze zdrowej gleby dla ludzi, żywności, przyrody i klimatu COM(2021) 699.
 
📄 Przedstawia ona działania w zakresie łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, przywrócenia bioróżnorodności, ochrony życia ludzkiego, czy zwiększenia ponownego wykorzystania gruntów.
 
🔎 Więcej informacji znajdziecie pod poniższym linkiem. Zachęcamy do lektury!
 


FARMY FOTOWOLTAICZNE

🍀 Czyste, zdrowe i funkcjonalne środowisko naturalne ma fundamentalne znaczenie dla naszego zdrowia i dobrostanu.

⏰ Postępujące zmiany klimatu są ogromnym zagrożeniem dla jego prawidłowego funkcjonowania.

📈 Rozwój odnawialnych źródeł energii, w tym budowa farm fotowoltaicznych stanowi jedną z kluczowych inicjatyw wpływających na poprawę klimatu.

📈 Wielkoobszarowe farmy PV przyczynią się do wzrostu udziału OZE w polskim miksie energetycznym. Wesprą one również nadrzędny cel unijnej polityki energetycznej i klimatycznej, jakim jest redukcja emisji CO2.

 

MORSKA ENERGETYKA WIATROWA

📖 Kontynuując temat Świadomości Ekologicznej, wracamy do Was z informacjami dotyczącymi morskiej energetyki wiatrowej.W przyszłości ma odgrywać rolę jednego z filarów systemu energetycznego Polski.

🔎 Również zgodnie z przyjętą w listopadzie 2020 r. unijna strategia na rzecz morskiej energii odnawialnej zakłada, że zainstalowane moce wytwórcze wzrosną z 12 GW do minimum 60 GW w 2030 r. i 300 GW w 2050 r. Szacuje się, że zaspokoi ona wówczas 30% popytu na energię w Europie!

Co dokładnie oznacza to dla nas?

✅ Poprawę bezpieczeństwa energetycznego.

✅ Zwiększenie niezawodności systemu energetycznego (rozbudowę i wzmocnienie).

✅ Rozwój krajowego przemysłu i tworzenia nowych miejsc pracy.

✅ Redukcja emisji CO2.Więcej informacji znajdziecie w poniższym linku.

Więcej informacji znajdziecie w poniższym linku.

https://www.instytutpe.pl/…/MEW-W-POLSCE-AD2021…

Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

#energetyka#morskaenergetykawiatrowa#bezpieczenstwoenergetyczne#rozwojprzemyslu#redukcjaemisjico2


ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA

Ministerstwo Klimatu i Środowiska od 2011 roku bada świadomość i zachowania ekologiczne mieszkańców Polski. Dzięki takim badaniom mamy możliwość obserwacji dynamiki zmian, jakie zachodzą na przestrzeni lat w naszym społeczeństwie. Czym dokładnie jest świadomość ekologiczna? Mówi się o korelacji trzech elementów:

📖 wiedzy ekologicznej, która wyraża się w znajomości i zrozumieniu sposobu, współistnienia człowieka i przyrody

☯️ wrażliwości ekologicznej, przejawiająca się w postaci emocjonalnego nastawienia do przyrody

🍀 postaw proekologicznych, czyli działania podejmowane na rzecz ochrony środowiska naturalnego

📩 Wyniki ostatniego badania znajdziecie w linku poniżej. https://www.gov.pl/…/badania-swiadomosci-ekologicznej

Czekamy niecierpliwie na tegoroczne!

A jaka jest Twoja świadomość?

Teraz Środowisko #świadomośćekologiczna #wiedzaekologiczna #środowiskonaturalne #czystaPolska


Wszak początek zdaje, się być więcej niż połową całości i dzięki niemu wyjaśnia się wiele z tego, co jest przedmiotem badań

Arystoteles