Misja

Uzdrowienie planety, wpływ na zmianę świadomości ludzkiej oraz nawyków stanowią nasze fundamentalne cele.

Realizacja naszych zamierzeń realizowana jest dzięki:

  • Działaniom na rzecz propagowania idei odnawialnych źródeł energii, ochrony przyrody, zrównoważonego rozwoju, efektywności energetycznej i rozproszonej energetyki
  • Działaniom na rzecz rozwoju zawodowego osób niepełnosprawnych opartych na branży odnawialnych źródeł energii
  • Działalności edukacyjnej, wydawniczej i badawczej
  • Współpracy z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji