Współpraca

Rośniemy w siłę.

Pozytywny rozwój, w potocznym znaczeniu odnosi się do esencji niezmienionych przez człowieka. Środowisko wpływa na człowieka tak jak i człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje. Przecież każdy z nas, bez wyjątku, pragnie żyć w domu, który jest zdrowy, i w którym czuje się dobrze.

Jako Fundacja, społeczność, jednostka nie mamy pytań, na które nie można udzielić odpowiedzi.


Musimy nieprzerwanie ufać doskonałości stworzenia, by wierzyć, że rozbudzoną ciekawość umysłów, zaspokoić może porządek rzeczy.


Zapraszamy!

Tak, właśnie dzisiaj możesz dołączyć do osób troszczących się o nasze środowisko.

Zachęcamy Was do wsparcia projektów, które tworzymy i w których uczestniczymy. Może to być dowolna kwota, którą uznacie Państwo za właściwą.

Wasza pomoc będzie dla nas ogromną podporą, dzięki której zainwestujemy w potrzebne do realizacji zadania materiały, pokryjemy koszty i zrealizujemy w pełni każde przedsięwzięcie.

Liczymy na Was i Wasze zaangażowanie! Numer konta: mBank S.A. 66 1140 2004 0000 3902 8187 1519.